ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

 

Виконання судових рішень – це стадія цивільного процесу, в якій здійснюється реалізація прав сторін, підтверджених судовим рішенням.

Рішення суду та інших юрисдикційних органів, що стоять на захисті майнових і особистих немайнових прав громадян, юридичних осіб і держави, є обов’язковими і підлягають виконанню на всі територіях України. Не виконані добровільно, вони виконуються примусово в порядку, встановленому Законом України Про виконавче провадження від 22 квітня 1999 р.

Примусове рішень судів відповідно до Закону України “Про виконавче провадження”, покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції здійснюють державні виконавці Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, відділів державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції, районних, міських (міст обласного значення), районних в містах відділів державної виконавчої служби у відповідних управлінь юстиції.

У Корабельному районі м. Миколаєва примусове виконання судових рішень здійснюють державні виконавці Корабельного відділу державної виконавчої служби Миколаївського міського управління юстиції, що знаходиться за адресою: вул.. Артема, 1-А.

Для здійснення покладених на державного виконавця функцій він наділений широким комплексом прав. На нього покладені і певні обов’язки (статті 6, 76 Закону “Про державну виконавчу службу”, ст. 5 “Про виконавче провадження”).

Глава 4 Закону України “Про виконавче провадження” визначає порядок виконання рушень, що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку. Примусове виконання полягає у зверненні стягнення на майно божника, тобто його арешті (опису), вилучені та примусовій реалізації.

Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в тому числі кошти на рахунках та вкладах боржника в установах банків та інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріях цінних паперів. Готівкові кошти, виявлені у боржника, вилучаються.

У разі відсутності у боржника коштів та цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення звертається також на належне боржникові інше майно, за винятком майна, на яке згідно з законом не може бути накладено стягнення. Боржник має право вказати ті види майна чи предмети, на які необхідно звернути стягнення в першу чергу. Остаточно черговість стягнення на кошти та інше майно боржника визначається державним виконавцем.

Законодавцем закріплений точний та повний порядок примусового виконання судових рішень та інших органів (посадових осіб).

Окрім того, для забезпечення захисту законних прав і інтересів громадян, які

 сторонами у виконавчому провадженні Закон України Про виконавче провадження передбачає можливість, за наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, право звернення до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про відстрочку або розстрочку виконання, а також про встановлення чи зміну способу і порядку виконання. Відповідно до Конституції України та Закону України “Про виконавче провадження” з метою захисту своїх порушених прав і свобод кожний має право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльність органів державної влади, посадових і службових осіб.

Суд повинен забезпечити захист соціально-економічних, політичних прав, особистих прав та свобод громадян. Судовий захист – найвища гарантія забезпечення прав та свобод громадян, оскільки суд займає певне становище у системі влади.

 

В.о. начальника Корабельного відділу ДВС Миколаївського міського управління юстиції Н.В. Некрасова