Професійні спілки: деякі аспекти легалізації

 

В Україні державою створені сприятливі умови для реалізації права громадян на свободу об’єднання, зокрема на об’єднання у професійні спілки з метою представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів трудящих. 

Відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999р. порядок легалізації професійних спілок визначений статтею 16 зазначеного Закону. Так, для легалізації профспілки засновники або керівники виборних органів подають заяви. До заяви додаються статут (положення), протокол з’їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки з рішенням про його затвердження, відомості про виборні органи, наявність організацій профспілок у відповідних адміністративно-територіальних одиницях. Якщо виявиться невідповідність наданих документів зазначеному статусу, легалізуючий орган пропонує надати профспілці додаткову документацію, необхідну для підтвердження статусу. Статус профспілки визначається статтею 11 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Так, професійні спілки, організації профспілок можуть мати статус первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських

Окремо слід зазначити, що легалізуючий орган не може відмовити в легалізації профспілки. Рішення про легалізацію приймається у місячний термін з моменту подання документів, тобто підтверджується заявлений статус за ознаками, визначеними статтею 11 вищевказаного Закону, включає профспілку до реєстру обєднань громадян і видає свідоцтво про легалізацію.

Водночас необхідно зробити наголос на тому, що є відмінності у легалізації організацій (організаційних ланок) всеукраїнської профспілки чи профспілки іншого статусу. По-перше, про належність до певної профспілки організації (організаційні ланки), які діють на підставі статуту цієї профспілки, надсилають легалізуючому органу за місцем знаходження повідомлення, в якому зазначається до якої профспілки належить організаційна ланка із посиланням на номер свідоцтва про легалізацію даної профспілки, на підставі якого вони включаються до реєстру об’єднання громадян. По-друге, організаційним ланкам видається повідомлення про легалізацію, а не свідоцтво. Організаційні ланки набувають статусу юридичної особи.

Сплата збору за легалізацію професійних спілок, їх об’єднань та їх організацій (організаційних ланок) не передбачена чинним законодавством.

 

Начальник організаційного відділу Миколаївського міського управління юстиції І.О. Мигур